Nasze Serwisy: Szkoła MZSP Nabór Regionalna Olimpiada O Wielkich Polakach
XVII Olimpiada<br>SŁUŻEBNICA BOŻA MATKA ANNA KAWOREK XVI Olimpiada<br>Słudzy Boży Rodzina Ulmów XV Olimpiada<br>Święty Zygmunt Szczęsny Feliński XIV Olimpiada<br>Święty Jan z Dukli XIII Olimpiada<br>Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki XII Olimpiada<br>Błogosławiony Ks. Bronisław Markiewicz XI Olimpiada<br>Sługa Boży ks.kard.Stefan Wyszyński X Olimpiada<br>Błogosławiony Edmund Bojanowski IX Olimpiada<br>Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko VIII Olimpiada<br>Sługa Boży Jan Paweł II VII Olimpiada<br>Sługa Boża Anna Jenke VI Olimpiada<br>Błogosławiony August Czartoryski V Olimpiada<br>Błogosławiony Ks. Bronisław Markiewicz IV Olimpiada<br>Święty Biskup Józef Sebastian Pelczar III Olimpiada<br>Błogosławiony Ks. Jan Balicki II Olimpiada<br>Błogosławiony Ks. Bronisław Markiewicz I Olimpiada<br>  Papież Jan Paweł II

Życiorys Ks. Jana Wojciecha Balickiego
Ks. Jan Wojciech Balicki urodzi� si� w Staromie�ci k. Rzeszowa, na terenie �wczesnej diecezji przemyskiej, dnia 25 stycznia 1869 r., w wielodzietnej rodzinie ma��onk�w Nicetasa i Katarzyny z domu Seterlack. Po egzaminie dojrza�o�ci w Rzeszowie Jan wst�pi� do Seminarium Duchownego w Przemy�lu. �wi�cenia kap�a�skie przyj�� w 1892 r. Po �wi�ceniach pracowa� przez rok jako wikariusz w parafii Polna, nast�pnie zosta� skierowany na studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Gregorianum w Rzymie.
Po powrocie do diecezji by� wyk�adowc� dogmatyki w Seminarium Duchownym, a tak�e pe�ni� kolejno obowi�zki wicerektora i rektora tej instytucji. Ze wzgl�du na z�y stan zdrowia ust�pi� z tego stanowiska, ale na �yczenie ordynariusza pozosta� w seminarium, aby wp�ywa� dodatnio na kleryk�w i profesor�w sw� postaw� duchow�, skupieniem i modlitw�.
Opr�cz obowi�zk�w profesorskich pe�ni� wiele innych funkcji w diecezji, szczeg�lnie duszpasterskich. Przez 10 lat by� kapelanem szpitala, ch�tnie g�osi� kazania i konferencje okoliczno�ciowe, a tak�e misje i rekolekcje parafialne. Wiele godzin po�wi�ca� pracy w konfesjonale w katedrze, jako charyzmatyczny spowiednik. By� r�wnie� cenionym kierownikiem duchowym i spowiednikiem w licznych domach zakon�w ?e?skich. Znaczn� cz�� swego czasu i si� po�wi�ca� pracy spo�ecznej, zajmuj�c si� losem warstw spo�ecznie upo�ledzonych. Dla kobiet trudni�cych si� nierz�dem zorganizowa� odpowiedni zak�ad rehabilitacyjny, najpierw w Przemy�lu, a potem za miastem, we wsi Kruchel. Zmar� w Przemy�lu 15 marca 1948 r. w opinii �wi�to�ci.
Pro�by i podzi�kowania, sk�adane cz�sto na pi�mie przy grobie bogosawionego ks. Jana, oraz kwiaty i znicze p�on�ce nieustannie, s� niezbitym dowodem, �e wierni zawierzaj� wstawiennictwu ks. Jana r�ne swoje potrzeby i troski. Ojciec �wi�ty Jan Pawe� II beatyfikowa� ks. Jana dnia 18 sierpnia 2002 roku w Krakowie
Kalendarz

Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 12

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 2
· Najnowszy użytkownik: Admin